Kodin kartoituskäynti

 

Kodin kartoituskäynnillä pyrimme löytämään asiakkaan kotona pärjäämisen ongelmat haastattelun ja kodin kartoituksen avulla. Haastattelussa keskustelemme ensin asiakkaan arjesta ja sen rutiineista. Onko asiakas itse havainnut ongelmia joissakin asioissa? Jos mahdollista, toivomme myös asiakkaan lähiomaisen olevan haastattelussa mukana, koska joskus hän on saattanut tehdä sellaisia havaintoja, joita asiakas itse ei ole huomannut.

Haastattelun jälkeen kartoitamme asiakkaan asunnon turvallisuuden, esteettömyyden ja valaistuksen osalta. Turvallisuustekijöitä ovat mm. paloturvallisuus, sähköturvallisuus ja tapaturmariskien arviointi. Esteetömyyttä tutkimme voimassa olevien suositusten pohjalta, koska vaikka liikkumisen apuvälineet eivät olisi käytössä, on silti hyvä olla tietoa mitä muutoksia asunto vaatisi esteettömyyden toteuttamiseksi jos asia tulee joskus ajankohtaiseksi. Mittaamme valaistuksen voimakkuuden asunnon joka tilassa, koska riittävä valaistus on mukavuustekijä ja myös turvallisuustekijä. Eri tilojen valaistusvoimakkuuksiin on olemassa suositukset, mutta valaistuksen tarpeeseen vaikuttavat myös asiakkaan tottumukset. Jos esim. asiakas ei koskaan lue kirjaa sängyssä, ei hän tarvitse kovin kirkasta yövaloakaan

Kartoituskäynti kestää 1-2 tuntia ja toimitamme sen pohjalta asiakkaalle kirjallisen raportin. Raportissa kerromme asioista, joita on käyty läpi haastattelussa ja asunnon kartoituksessa, esille tulleista ongelmista ja epäkohdista, sekä ratkaisuista havaittuihin ongelmiin. Tämä tekemämme kartoitus on suunniteltu ikäihmisen ja pitkäaikaissairaan ihmisen kotona pärjäämistä ajatellen, mutta antaa ulkopuolisen mielipiteen oman kodin turvallisuudesta, esteetömyydestä ja valaistuksesta aivan kaiken ikäisille ihmisille.

Raportin liitteenä toimitamme kirjallisen tarjouksen ehdottamiemme ratkaisujen toimittamisesta. Ratkaisut voivat olla perinteisiä apuvälineitä, teknologisia laitteita, sovelluksia tai mitä tahansa, mikä auttaa asiakkaan ongelmien ratkaisemisessa. Raportti tarjouksineen ei velvoita asiakasta mihinkään, vaan hän voi hankkia ehdottamamme ratkaisut muullakin haluamallaan tavalla.

Ikäteknologiaa ja hyvinvointiteknologiaa on paljon markkinoilla. Saman tuotteen hinta saattaa myyjästä riippuen olla ihan mitä tahansa. Hankalimmassa tapauksessa halutut tuotteet joutuu tilaamaan monesta eri paikasta, hankkimaan niille mahdollisesti erikseen asentajan ja sen jälkeen laitteita pitää vielä opetella käyttämäänkin. Tästä syystä haluamme toimia yhden luukun palveluna. Me hankimme ehdottamamme ratkaisut kilpailuttamalla ne, asennamme, annamme perusteellisen käyttöopastuksen niiden käyttöön, sekä olemme tukena myös jälkeenpäin  käyttöongelmien ja takuuasioiden osalta.